ACHIZIȚII PUBLICE

  • Asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicționale derulate în fața Comisiei Naționale de Soluționare a Contestațiilor.
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată de orice grad în litigii generate de atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de achiziție publică.
  • Analiza impactului actelor normative adoptate sau modificate în domeniul achizițiilor publice și implementarea modificărilor legislative prin orice demers juridic.
  • Consultanță juridică autorităților contractante privind elaborarea documentației de atribuire și verificarea eligibilității ofertelor depuse de operatorii economici în procedurile de licitații publice.
  • Consultanță juridică operatorilor economici în cadrul procedurilor de licitații publice, privind analiza documentației de atribuire furnizate de autoritățile contractante și elaborarea ofertelor.
  • Consultanță și asistență juridică privind redactarea, negocierea, executarea și încetarea contractelor de achiziții publice.
Close Menu