DREPT CIVIL

  • Consultanță și asistență juridică privind redactarea, negocierea, executarea și încetarea contractelor civile (donație, sponsorizare, vânzare, închiriere, credit, leasing, mandat, gaj, ipotecă, etc.).
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată de orice grad, a executorilor judecătorești, a notarilor publici și a altor autorități publice, în scopul apărării și/sau exercitării drepturilor și intereselor legitime ale clientului în materie de stare civilă, succesiuni, contracte și proprietăți.
  • Promovarea de plângeri contravenționale împotriva proceselor verbale de sancționare emise de organele constatatoare.
    Cu precădere, ne îndreptăm atenția către amenzile contravenționale aplicate în perioada de stare de urgență, declarată în contextul pandemiei COVID, având în vedere numeroasele abuzuri săvârșite de organele de poliție, cuantumul mare al acestora și legislația neclară.
  • Promovarea și susținerea de plângeri în fața CEDO, în cazul epuizării căilor de atac prevăzute de legislația națională, pentru încălcarea de către autoritățile publice ale statului român a drepturilor prevăzute și apărate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Close Menu