DREPT COMERCIAL

  • Asistență și consultanță juridică privind înființarea, funcționarea curentă, fuziunea, divizarea, deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru și reprezentanțe, încetarea activității, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale și organizațiilor non-profit.
  • Auditarea activității și costurilor juridice, dezvoltarea și implementarea de proceduri și politici interne, regulamente de ordine interioară și conduită, fișe de post, etc..
  • Asistență și reprezentare juridică a clienților corporate în fața instanțelor de judecată și arbitrale, a executorilor judecătorești și a altor autorități publice, în scopul apărării și/sau exercitării drepturilor și intereselor legitime ale clientului.
  • Servicii de analiză juridică de risc a clienților, furnizorilor și a altor parteneri contractuali ai societăților comerciale și organizațiilor non-profit și emiterea de raporturi / opinii juridice.
  • Consultanță și asistență juridică privind redactarea, negocierea, executarea și încetarea contractelor civile și comerciale (contracte colective și individuale de muncă, contracte de credit, contracte de ipotecă, contracte de agenție, contracte de vânzare, contracte de achiziții publice, etc.).
  • Analiza impactului actelor normative adoptate și modificate cu privire la domeniul de activitate al clientului și implementarea modificărilor legislative prin orice demers de natura celor de mai sus.
  • Organizarea de prezentări și instruiri managementului și salariaților, în scopul aprofundării unor teme de natură juridică, cum ar fi: concurența în economia de piață și practicile anti-concurențiale, combaterea spălării banilor, protecția datelor cu caracter personal, conduita preventivă anti-fraudă, etc..
Close Menu