Termenii și Condițiile de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

Cabinet Avocat Papuc Emanuel, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului UE nr. 2016/679 (”Operatorul”), în desfășurarea activității profesionale prelucrează datele cu caracter personal comunicate de persoane fizice (”Persoanele vizate”).

Sunt considerate date cu caracter personal: datele de identitate, stare civilă, studii efectuate, abilități și calificări profesionale, aspecte privind starea de sănătate, antecedente penale, cont bancar, semnătură, număr telefon, înregistrări fotografice și video și orice alte informații personale, profesionale sau publice despre o persoană fizică identificată ori identificabilă.

Prelucrarea constă în toate operațiunile de colectare, arhivare și consultare a datelor cu caracter personal, exclusiv în scopul încheierii și executării contractelor de asistență juridică, desfășurării activității profesionale și realizării corespondenței. Datele cu caracter personal nu sunt folosite în scopuri de marketing și nu sunt transferate terților, cu excepția organelor și instituțiilor statului român abilitate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Operator în mod direct și prin NEXT CLOUD LINK S.R.L., furnizorul serviciilor de găzduire a domeniului de internet ”emanuelpapuc.ro”, împuternicit cu arhivarea electronică a email-urilor. Operatorul și împuternicitul se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, în scopul asigurării securității, confidențialității și exactității datelor cu caracter personal prelucrate.

Datele cu caracter personal sunt păstrate pe o perioadă de maxim 3 (trei) ani de la încetarea contractului de asistență juridică sau, în măsura în care nu este semnat un contract de asistență juridică cu Persoana vizată, în termen de 3 (trei) luni de la furnizarea datelor, fiind ulterior șterse sau anonimizate, iar suporturile fizice și electronice distruse.

Persoanele vizate au dreptul la informare, acces, rectificare, ștergere, opoziție și portare a datelor cu caracter personal, prin înregistrarea unei cereri scrise și semnate la sediul  Operatorului, din Suceava, Str. nr. 34A, bl. 10A, sc. A, ap. 4, jud. Suceava, ori la adresa de email. avocat@emanuelpapuc.roPersoanele vizate au dreptul de a se adresa cu plângere la ANSPDCP, în măsura încălcării oricăror drepturi prevăzute de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

Close Menu